Mapa akustyczna – informacje ogólne

Mapa akustyczna Bielsko-Białej powstała w celu oceny klimatu akustycznego na obszarze mieszczącym się w granicach administracyjnych miasta. Została ona opracowana w 2012 roku na zamówienie Gminy Bielsko-Biała – Urzędu Miasta Bielska-Białej. Jest podstawowym narzędziem, które wspomaga planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ekspertyzy obejmujące ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych, kolejowych lub przemysłowych. Na podstawie Mapy akustycznej można zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu na terenie miasta, które powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania mające na celu ograniczenie emisji hałasu.

 

Zespół realizujący Mapę Akustyczną Bielska-Białej:

EKKOM Sp. z o.o.
Ul. Wadowicka 8i
30-415 Kraków

Zespół autorski:

dr inż. Janusz Bohatkiewicz
mgr inż. Sebastian Biernacki
mgr inż. Robert Wańczyk
mgr Paulina Adamaszek
mgr Robert Ciesielski
mgr inż. Łukasz Pasternak